Hygiëne, veiligheid en gezondheid

Kinderopvang Pomydo voert een verantwoord beleid omtrent hygiëne, gezondheid en veiligheid. Hiervoor is een risico-inventarisatie uitgevoerd op alle gebieden en gebaseerd daarop is een plan van aanpak geschreven. Alle “ongevallen” en ons handelen daarna worden geregistreerd en daar wordt jaarlijks een verslag van gemaakt. Alle gegevens zijn openbaar en terug te vinden in het kantoor.