inspectie

Kinderopvang Pomydo voldoet aan alle eisen die de gemeente aan de kinderopvang heeft gesteld. We krijgen jaarlijks bezoek van de GGD; de inspecteur controleert of Pomydo voldoet aan alle die eisen. Naar aanleiding van zo’n bezoek wordt een inspectierapport opgesteld en dit wordt gepubliceerd op het internet.

Laatste inspectiebezoek
In oktober 2016 is Pomydo voor het laatst bezocht door de GGD. Zowel het kinderdagverblijf als de naschoolse opvang is als 100% goed beoordeeld en dat geeft ons de inspectiekleur groen (=hoogst haalbare).

Om de inspectierapporten van het kinderdagverblijf in te zien, klik hier.
Om de inspectierapporten van de naschoolse opvang in te zien, klik hier.