openingstijden

Kinderopvang Pomydo is in principe open van maandag t/m vrijdag van 7.45 tot 18.15 uur. Voor de naschoolse opvang op schooldagen geldt dat er opvang mogelijk is vanaf het moment dat de school van uw kind uitgaat, ook tot 18.15 uur. Op schoolvrije dagen en in schoolvakanties geldt dat de naschoolse opvang gewoon de hele dag open is.

Daarnaast is er verlengde opvang mogelijk tussen 7.30 en 19.30 uur. Dit kan alleen op afspraak zodat er rekening mee kan worden gehouden door de pedagogisch medewerkers. Er dient extra voor te worden betaald.