wennen op pomydo

Het is in ieders belang, en zeker niet in de laatste plaats in het belang van het kind, dat er ruim de tijd wordt genomen voor het wennen. Voor bijna alle kinderen is het erg spannend en ook voor de ouders is het vaak niet makkelijk. Het is wel erg verschillend per kind.

De wenperiode valt binnen de plaatsing; dat wil zeggen dat het wennen in de meeste gevallen zal plaatsvinden in de eerste week of eerste 2 weken na de ingangsdatum van het plaatsingscontract. Daarbij moet gezegd worden dat een kind pas echt went als het allemaal ‘voor het eggie’ is. Dan pas maakt het mee dat ouders echt weg moeten, soms gewoon haast hebben, dat het allemaal best leuk is maar ook gewoon moet.
We laten het wennen afhangen van wat in de eerste plaats de ouder aangeeft dat nodig is. We kijken zeker ook naar de leeftijd van het kind en naar de behoefte van het kind. Als tijdens het wennen blijkt dat het allemaal veel makkelijker of moeilijker is dan van tevoren bedacht, dan passen we het plan gewoon aan. Dit altijd in overleg met de ouder.

In principe vullen we de periode voor kinderen van het KDV als volgt in:

  1. Eerst komt de ouder een keer samen met kind een uurtje langs. Er is dan ook ruimte om dingen aangaande het kind en/of Pomydo te bespreken en vragen te stellen.
  2. Dan komt de ouder met het kind en blijven ze even (een half uurtje) samen. Dan gaat de ouder even weg. Even wil zeggen een uur, anderhalf uur of soms nog wat langer. Dat is eigenlijk afhankelijk van hoe het met kind en ouder gaat.

Zo nodig herhalen we dit nog een keer.

Voor een baby is het vaak genoeg om 1x samen met de ouder en 1x alleen te komen wennen.

Wat ons betreft kan de echte Pomydo-tijd van het kind dan beginnen. Het is voor het kind vaak wel prettig als de dagen in het begin van die tijd niet al te lang zijn. Het is erg vermoeiend om hier te zijn; zeker in het begin. Gaandeweg went het kind aan de drukte en zijn lange dagen niet zo’n probleem meer.

Voor de NSO geldt dat de eerste keer dat het kind naar Pomydo komt, de ouder meestal een keer meeloopt van school naar Pomydo. Soms zal een ouder dan (nog even) blijven, soms ook niet. We kijken hierbij altijd naar de behoefte van het kind en de wenperiode zal dus ook volledig worden afgestemd op het kind. In de meeste gevallen zal het kind de draad vrijwel direct oppakken.