ziektebeleid

Er komt een dag dat een kind ziek wordt en dan is de grote vraag “Wat nu?” Mag het kind naar de kinderopvang? Hoe zit het met het besmettingsgevaar? Wanneer kan het weer naar de kinderopvang?

Op Pomydo maken we in de eerste plaats gebruik van ons gezond verstand en we gaan vaak af op gevoel. Een kind dat zich niet lekker voelt, wil het allerliefste thuis zijn. Het heeft recht op extra aandacht en zorg en vaak is dat hier niet goed mogelijk. Ook is het hier in veel gevallen te druk voor een ziek kind. Daarnaast maken we gebruik van de richtlijnen van de GGD en zullen we bij vragen de huisarts raadplegen. In alle gevallen zullen we kijken naar het belang van het kind, maar ook dat van de groep en de andere kinderen. In sommige gevallen wijken we duidelijk af van de richtlijnen van de GGD, bv bij waterpokken. Zolang kinderen blaasje hebben die nog niet zijn ingedroogd, mogen ze niet naar Pomydo. De met vocht gevulde blaasjes welke snel open gaan en wondjes worden, geven een grotere kans op infecties. En het vocht in de blaasjes is onhygiënisch voor de andere kinderen. Op deze manier zorgen we voor een zo gezond en hygiënisch mogelijk klimaat op Pomydo.

Ziek?
Een ziek kind kan niet naar Pomydo komen. Het duidelijkste signaal dat een kind ziek is, is als het koorts heeft. Als koortsgrens houden we 38°C aan. Heeft een kind koorts voor het naar Pomydo komt, dan mag het niet komen. Maar ook een kind dat geen koorts heeft, kan ziek zijn. Een kind dat zich duidelijk niet goed voelt, hoort ook lekker thuis.

Wanneer we op Pomydo merken dat het kind ziek is, dan nemen we contact op met de ouders om te overleggen wat te doen. Als het kind zich verder goed voelt, er geen vermoeden van een besmettelijke ziekte bestaat en de koorts niet zo hoog is (tot ca. 38.5°C), dan kan het kind wel blijven, mits de ouder daar de verantwoordelijkheid voor neemt. Voelt het kind zich ziek of is er wel sprake van besmettingsgevaar, dan zal het kind opgehaald moeten worden. Ook als de koorts oploopt tot boven de ca. 38.5°C, moet het kind naar huis. Wij kunnen en willen daar de verantwoordelijkheid niet voor nemen. We geven op Pomydo in principe nooit paracetamol; alleen in uiterste nood en dan ook alleen in overleg met de ouders.

Als een kind weer koortsvrij is en zich weer prettig voelt, dan kan het kind weer naar Pomydo. Het eventuele besmettingsgevaar moet ook verdwenen zijn.

Medicijngebruik
We geven op Pomydo geen medicijnen aan kinderen zonder schriftelijke toestemming van de ouder. Er is een speciaal formulier waarop de medische voorschriften staan en met het tekenen van dat formulier neemt de ouder de volledige verantwoordelijkheid voor het geven van de medicijnen op zich. Ook geven we alleen medicijnen waar het officiële voorschrift bij is gevoegd zodat we ons niet kunnen vergissen bij het toedienen.