inspraak

inds 1 augustus 1996 bestaat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ). Op deze wet is bepaalde regelgeving gebaseerd; een ‘algemene maatregel van bestuur’ te weten het Tijdelijk besluit kwaliteit kinderopvang (tbkk). Deze wettelijke regels vormen de juridische grondslag voor b.v. een vorm van inspraak.

Het betreft medezeggenschap in de vorm van een informatieplicht van de directie van een particulier kinderopvang aan de ouders, indien gewenst in een oudercommissie of werkgroep ouders. De algemene achtergrond van de regeling is dat door deze informatieplicht de kwaliteit van de kinderopvang wordt bevorderd. Dat is in het belang van de ouders, de kinderen, de medewerkers en daarmee dus heel de kinderopvang. Vandaar dat er binnen Pomydo veel waarde wordt gehecht aan deze informatieplicht; de transparantie vinden we erg belangrijk en dat geldt voor alles wat er binnen Pomydo gebeurt.

De informatieplicht bestrijkt algemene onderwerpen die eenieder aangaan. De regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld om aan de individuele wensen en verlangens van één ouder tegemoet te komen. Uiteraard zijn er onderwerpen waar geen invloed op kan worden uitgeoefend. Dit zijn onderwerpen op het gebied van personeels- en arbeidsvoorwaarden welke zijn vastgelegd in individuele arbeidscontracten en de CAO kinderopvang, het vergunningenbeleid van de gemeente en andere gemeentelijke verordeningen en het financiële beleid. Ook zaken waarvoor de privacyregeling geldt, zijn niet beïnvloedbaar.

Op de volgende manieren bieden we de mogelijkheid aan ouders hun stem te laten horen.
In oudergesprekken (KDV) zal altijd gevraagd worden naar de tevredenheid en eventuele verbeterpunten.
Het team zal altijd open staan voor een gesprek. De deur staat altijd open, ook die van Yvonne.
Via de e-mail is Pomydo altijd bereikbaar. Berichten worden vrijwel altijd binnen 24 uur gelezen.