Ouders

Wij vinden het erg belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouders en Pomydo. We zorgen tenslotte samen voor de kinderen. De meeste contacten zullen plaatsvinden tijdens het brengen en halen van de kinderen. Op informele wijze brengen pedagogisch medewerkers en ouders elkaar op de hoogte van de gebeurtenissen rondom het kind. Hoe is de dag op Pomydo verlopen? Zijn er bijzonderheden? Hoe heeft het kind gegeten en geslapen? Zijn er bijzonderheden thuis?

Als het erg druk is op het moment dat het kind wordt gebracht of opgehaald en er geen of weinig tijd is om even bij te praten, is er altijd het schriftje van het kind.

Er is bij het KDV 1x per jaar de mogelijkheid voor een oudergesprek. Rond de verjaardag van het kind zal het betreffende groepshoofd de ouders uitnodigen voor dit gesprek. Indien er tussentijds behoefte is aan een gesprek met de pedagogisch medewerkers of met Yvonne, dan kan er natuurlijk ook altijd een afspraak gemaakt worden. In geval van nood is er uiteraard altijd direct een luisterend oor.

We zorgen met zijn allen dat Pomydo een plaats is waar iedereen zich thuis voelt. Hulp en ideeën zijn altijd welkom. Pomydo heeft een Werkgroep Ouders, zodat we de ouders nog meer kunnen betrekken bij Pomydo.

We willen graag een open communicatiesfeer op Pomydo. Dat is ons inziens de basis voor een vertrouwde relatie waardoor een kind zich veilig kan voelen. Dit betreft uiteraard de belangrijke informatie over een kind, maar natuurlijk horen we het ook graag direct als er iets niet in orde of naar tevredenheid is zodat het zo spoedig mogelijk kan worden opgelost.