Werkgroep ouders

Sinds 2006 is er op Pomydo een Werkgroep Ouders. Daarin zitten 6 ouders, betrokken bij zowel het kinderdagverblijf als de naschoolse opvang. Zij zetten zich in voor de belangen van ouders en kinderen. Op grond van de Wet Kinderopvang heeft de werkgroep het recht Pomydo zowel gevraagd als ongevraagd te adviseren. Yvonne maakt geen deel uit van de Werkgroep Ouders, maar zij wordt wel goed op de hoogte gehouden van wat er speelt en wat er wordt georganiseerd.