Betalingsregelement

Vanaf 1 januari 2005 gelden onderstaande regels betreffende de betaling voor de kinderopvang op Pomydo:

De rekening voor de kinderopvang moet zijn ontvangen op de rekening van kinderdagverblijf Pomydo vóór de 26ste kalenderdag van de maand voorafgaande aan de termijn.

Indien het bedrag op de laatste kalenderdag van de maand voorafgaand aan de termijn niet op de rekening van kinderdagverblijf Pomydo is binnengekomen, zal een boete gerekend worden van 2% van het te betalen bedrag. Ook zal de wettelijke rente (ca. 5%) over het achterstallige bedrag, ingaande op de dag waarop de betalingstermijn is verstreken, in rekening worden gebracht.

Indien het bedrag op de laatste kalenderdag van de maand van de termijn niet op de rekening van kinderdagverblijf Pomydo is binnengekomen, zal een boete gerekend worden van 5% van het te betalen bedrag. Ook zal de wettelijke rente (ca. 5%) over het achterstallige bedrag, ingaande op de dag waarop de betalingstermijn is verstreken, in rekening worden gebracht.

Indien het bedrag op de laatste kalenderdag van de maand volgend op de termijn niet op de rekening van kinderdagverblijf Pomydo is binnengekomen, zal een boete gerekend worden van 7,5% van het te betalen bedrag. Ook zal de wettelijke rente (ca. 5%) over het achterstallige bedrag, ingaande op de dag waarop de betalingstermijn is verstreken, in rekening worden gebracht. De opvang zal gestopt worden totdat aan de betalingsplicht is voldaan. Ook voor de periode dat de opvang is gestopt, dient betaald te worden.

N.B. Om problemen te voorkomen, is het altijd mogelijk Kinderdagopvang Pomydo te machtigen de ouderbijdrage maandelijks en op de laatste werkdag van de maand voorafgaand aan de termijn te incasseren.