LRK

Alle officiële kinderdagverblijven zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Uiteraard is kinderopvang Pomydo ook geregistreerd. Zowel het kinderdagverblijf (KDV) als de naschoolse opvang (NSO) heeft een LRK-nummer.

LRK-nummers van Pomydo:
KDV 165014751
NSO 230693039