doelstelling

Kinderopvang Pomydo is een gebruikersvriendelijke kinderopvang met als doel het bieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot ca. 12 jaar.

Om kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te kunnen bieden werkt Pomydo met een goed opgeleid, zeer hecht team en zonder inval – en/of uitzendkrachten. Daardoor is de emotionele veiligheid van de kinderen gewaarborgd. Verder staan communicatie en samenwerking met de ouders hog in ons vaandel.

Er is een gedegen pedagogisch beleid dat is gebaseerd op de 4 pedagogische basisdoelen van de opvoeding van kinderen in het gezin en kinderopvang, opgesteld door voormalig hoogleraar kinderopvang J.M.A. Riksen Walraven. Binnen dat pedagogisch beleid is er ruimte voor elk kind als individu; ieder heeft tenslotte zijn eigen ritme, tempo en bijzonderheden.