het team

Mijn naam is Yvonne van Dormolen en ik heb kinderopvang Pomydo in 1995 opgestart, samen met mijn toenmalige compagnon, Mieke. Zij is eind 2001 gestopt en sindsdien geef ik alleen leiding aan Pomydo. Ik word ondersteund door Marjolein, pedagoog, en de groepshoofden van de groepen. Samen met hen zorg ik dat Pomydo staat als een huis! Maar natuurlijk kan dat niet zonder een goed en hecht team. En hoe ziet dat goede Pomydo-team er dan uit?

Management
Yvonne     – Bedrijfsvoering & algemene leiding
Marjolein – Pedagoog en interim-groepshoofd Dolfijnen
Eveline     – Personeelszaken & andere praktische taken

Dolfijnen
Deze groep bestaat per dag uit maximaal 10 kinderen van 0 t/m 1,5 jaar. Er zijn elke dag minimaal 2 pedagogisch medewerksters aanwezig. Het vaste team van deze groep bestaat uit:
Liselore
Tamara
Buchra
Immy

Olifanten
Deze groep bestaat per dag uit maximaal 14 kinderen van 1,5 t/m 2 jaar. Er zijn elke dag minimaal 2 pedagogisch medewerksters aanwezig. Het vaste team van deze groep bestaat uit:
Sarah
Samira
Kimberley

Lydia is het groepshoofd van de Dolfijnen en de Olifanten.

Voor de Dolfijnen en Olifanten hebben we Lindsey als vliegende keep; zij werkt daar waar nodig is.

Krekels
Deze verticale groep bestaat per dag uit maximaal 16 kinderen van 3 en 4 jaar. Er zijn elke dag minimaal 2 pedagogisch medewerksters aanwezig. Het vaste team van deze groep bestaat uit:
Ilonka (groepshoofd)
Danielle
Eefje
Claudia

Leeuwenkuil
Deze verticale groep bestaat per dag uit maximaal 20 kinderen van 4 tot 7 jaar. Er zijn elke dag minimaal 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Het vaste team van deze groep bestaat uit:
Oumnia
Christine
Britt

Berenbos
Deze verticale groep bestaat per dag uit maximaal 20 kinderen van 4 tot 7 jaar. Er zijn elke dag minimaal 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Het vaste team van deze groep bestaat uit:
Karin
Claudia
Floortje

Anneloes is het groepshoofd van zowel de Leeuwenkuil als het Berenbos.

Junglehoek
Deze verticale groep, opgedeeld in 2 stamgroepen, bestaat per dag uit maximaal 30 kinderen van 7 tot 13 jaar. De kinderen van 7 jaar vormen een stamgroep van maximaal 10 kinderen; de kinderen van 8 tot 13 jaar vormen de andere basisgroep. Er zijn elke dag minimaal 3 pedagogisch medewerkers aanwezig, die volgens een vaste planning over de stamgroepen zijn verdeeld. Het vaste team van deze groep bestaat uit:
Sandra (groepshoofd)
Esteban
Hajar
Rita
Ellis

Amber werkt als vliegende keep door heel Pomydo; zij werkt daar waar nodig is.

Het team bestaat uit een mix van mensen die al erg lang bij Pomydo werkzaam zijn en mensen die er gedurende de laatste 2 jaar bij zijn gekomen. Het hele team heeft zich intussen alweer ontwikkeld tot een hecht en gezellig team waarin iedereen een eigen plek heeft.

Alle medewerkers zijn gediplomeerd, variërend van SPW-3 of SPW-4 tot HBO. Zij zijn tevens allen in het bezit van een VOG (=verklaring omtrent gedrag). Vrijwel alle teamleden zijn in 2017 weer bijgeschoold op het gebied van Kinder-EHBO en BHV. In 2018 zullen we allemaal weer een bijscholing of een basiscursus volgen.

De meeste medewerkers werken minimaal 4 dagen per week, op vaste dagen, zodat de kinderen en de ouders altijd bekende gezichten zien wat het gevoel van emotionele veiligheid van kinderen ten goede komt. Er wordt niet gewerkt met uitzendkrachten of invalkrachten.