huisregels

Afmelden
Wanneer een kind niet naar Pomydo komt, willen we graag dat dat even doorgegeven wordt. Richttijd bij hele-dagopvang is voor 09.30 uur. Bij opvang na school geldt op woensdag een richttijd van voor 10.30 uur en op andere dagen voor 13.00 uur.

Extra opvang of ruilen van dagen
Als ouders een extra dag opvang nodig hebben of een dag willen ruilen, dan kan dat mits er plaats is op de groep van het kind. Ruilen van dagen moet wel binnen een week. Aan het eind van de maand wordt gekeken wie er extra is geweest en voor hen wordt een extra factuur gemaakt. Per jaar mogen kinderen van het KDV 3 dagen kosteloos extra worden gebracht. Voor de NSO zijn dat 2 dagen waarbij opvang na school geldt als halve dag. Ziektedagen of vakantiedagen kunnen niet worden ingehaald. Ook tijdens langere vakanties dient er gewoon te worden doorbetaald.

Halen en brengen
Kinderen kunnen in principe gedurende de hele dag gebracht en gehaald worden. Het is voor de kinderen vaak wel prettig als ze voor 09.30 uur aanwezig zijn zodat ze mee gaan in het ritueel van het eten. Als ze veel later komen, is het prettig als er even gebeld wordt. De meeste kinderen worden na 16.30 uur gehaald, maar natuurlijk mag een kind ook eerder gehaald. Het is dan wel prettig voor ons om te weten dat een kind eerder naar huis gaat zodat we ervoor kunnen zorgen dat een kind bv niet net slaapt.

Als een kind door iemand anders dan de ouders of bv de ons welbekende oppas wordt opgehaald dan willen wij dat altijd graag weten. We zullen een kind nooit met een onbekende mee laten gaan zonder dat we daar toestemming voor hebben van de ouders. Staat er iemand op de stoep die wij niet kennen, dan bellen we eerst de ouder en krijgen we die niet te pakken dan geven we het kind niet mee.

Hoofdluis
Wanneer kind hoofdluis heeft, zullen we altijd contact opnemen met de ouders. Op Pomydo hebben we een lotion (XT luis treat & go) en met toestemming van de ouders zullen we dat aanbrengen in het haar van het kind. Ouders krijgen de rest van het flesje lotion mee naar huis. Ouders betalen alleen de kosten van de lotion. Indien ouders niet willen dat wij het kind behandelen, moeten het kind direct komen halen om zelf te behandelen. Na behandeling kan het kind terugkomen naar Pomydo. Indien een kind hoofdluis heeft gehad dient dat altijd gemeld te worden aan de betreffende pedagogisch medewerkers.

IK-mappen
De kinderen op Pomydo hebben allemaal een eigen IK-map. Bij het KDV wordt daar elke week in geschreven wat het kind heeft beleefd. Dit wordt aangevuld met foto’s en knutsels. Voor kinderen jonger dan 1 jaar geldt dat we elke dag dat het kind er is, bijhouden hoe hun dag is verlopen. Dit gebeurt in een eigen schriftje; zo hebben ouders altijd het overzicht wanneer hun kind heeft gedronken en gegeten (en hoeveel) en wanneer het heeft geslapen. Vanaf de Krekelgroep krijgt de map een iets ander karakter met vooral knutsels en foto’s van de kinderen en evt verslagen.

Inentingen
Alle kinderen die op Pomydo verblijven dienen te worden ingeënt. Alleen in overleg met Yvonne kan eventueel worden besloten af te wijken van de gangbare inentingsprocedure, maar in de regel is dus iedereen volledig ingeënt.

Medicijngebruik
We geven op Pomydo geen medicijnen aan kinderen zonder schriftelijke toestemming van de ouder. Er is een speciaal formulier waarop de medische voorschriften staan en met het tekenen van dat formulier neemt de ouder de volledige verantwoordelijkheid voor het geven van de medicijnen op zich. Bij de medicijnen moet ook altijd het voorschrift van de arts zijn gevoegd.

Indien er voor het toedienen van medicijnen speciaal medisch handelen nodig is, dan zullen we dat alleen doen na goede instructie (zo nodig door een arts) en op verantwoordelijkheid van de ouders.

Meenemen van thuis
Ouders van kinderen van het KDV zorgen zelf voor een beker of fles voor het kind, voor slofjes en reservekleding, een schriftje en evt. een speen. Bij de NSO hoeft alleen gezorgd te worden voor slofjes en evt. reservekleding. We waarderen het als er geen snoep wordt meegenomen naar Pomydo, met uitzondering van de verjaardagstraktatie. Ook is het prettig als het kind geen of nauwelijks eigen speelgoed meeneemt. Er is genoeg en er raakt nogal eens iets kwijt of het gaat kapot. We kunnen daar geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. Wil het kind toch iets meenemen, houd het dan beperkt.

Opzegtermijn
We hanteren een opzegtermijn van 2 maanden. Die opzegtermijn gaat in per de 1ste van de komende maand. Hier wordt niet vanaf geweken. Opzeggen moet altijd bij Yvonne gebeuren; het liefst schriftelijk en dan persoonlijk overhandigd aan Yvonne of het groepshoofd van het kind zodat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan.

Roken
Er mag op Pomydo niet gerookt worden. Er mag wel buiten gerookt worden, maar alleen achter de keuken; kinderen mogen daar niet komen.

Sloffen
Binnen lopen alle kinderen op slofjes. Die moeten zelf door de ouders worden meegenomen. Ook ouders wordt gevraagd om in de groepen hetzij met overschoenen hetzij zonder schoenen te lopen.

Voeding & luiers
Flesvoeding, brood, melk, vers fruit, crackers, etc zijn allemaal op Pomydo en hoeven dus niet zelf te worden meegenomen. We zorgen uiteraard voor gezonde voeding. Alleen wanneer een kind speciale voeding heeft, moet dat zelf worden meegenomen. Uiteraard geldt dit ook voor borstvoeding. Voor voeding die zelf wordt meegebracht, wordt geen vergoeding gegeven.

Ook zorgen wij voor de jongsten voor de luiers. Op Pomydo gebruiken we altijd Pampers; indien ouders andere luiers wensen, dienen zij die zelf mee te nemen. Ook hier wordt geen vergoeding voor gegeven.

Voertaal
Op Pomydo is de voertaal Nederlands. Mocht een ouder geen Nederlands spreken, dan zullen we Engels hanteren. Andere talen kunnen alleen worden gesproken als er iemand in het team is, die de gewenste taal vaardig is. We zullen daar geen extra faciliteiten voor treffen.

Ziekzijn
Als een kind ziek is, kan het niet naar Pomydo. De reden hiervoor is dat een dag op Pomydo voor een kind altijd vermoeiend is en het is dus niet verantwoord om een ziek kind hier te hebben. Daarbij krijgt het hier vaak niet de extra aandacht en zorg die het dan zo hard nodig heeft. Naast het feit dat het niet in het belang van het kind is, is er ook nog de kans dat het anderen besmet.

Als koortsgrens houden we 38° C aan. Heeft het kind ‘s morgens al koorts dan loopt het over het algemeen nog wel op en moet het dus thuis blijven. Maar ook zonder koorts kan een kind ziek zijn. Mocht een kind op Pomydo ziek worden, dan zullen wij altijd contact opnemen met de ouders om te overleggen. Is het ziek, dan moet het kind naar huis. Is er sprake van een lichte verhoging dan bellen we ter overleg en bepalen we samen met de ouder(s) wat het beste is voor het kind.

Als een kind last heeft van een aandoening die besmettelijk is, zonder dat er sprake is van ziek zijn (bv. ontstoken ogen, waterpokken of een andere vlekjesziekte, een koortslip of krentenbaard), dan kan het kind ook niet naar Pomydo komen. Vaak zal de huisarts zeggen dat het wel meevalt, maar in praktijk blijkt dat in een mum van tijd anderen ook last krijgen.

Wanneer het kind door ziekte niet naar Pomydo kan, moet wel gewoon doorbetaald worden.