pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleid dat Kinderopvang Pomydo hanteert, is gebaseerd op een aantal kernpunten en deze zijn:

*De basisrechten van het kind, omschreven in de theorie achter Pomydo.
*De vier pedagogische basisdoelen van de opvoeding van kinderen in het gezin en de kinderopvang, opgesteld door voormalig hoogleraar kinderopvang J.M.A. Riksen Walraven:
1. Het bieden van emotionele veiligheid
2. Het bevorderen van persoonlijke competentie
3. Het bevorderen van sociale competentie
4. Het aanbieden van regels, normen en waarden, cultuur
*De zes interactieve vaardigheden van pedagogisch medewerkers om de pedagogische kwaliteit te waarborgen.
*Het vierogenprincipe